Waaruit bestaan de loonkosten voor de werkgever?

Als u personeel in dienst neemt, dan ga je als werkgever salarissen betalen. Echter betaal je al werkgever naast de loonkosten nog meer andere kosten. Denk hierbij onder andere aan ziektekosten of een mogelijke pensioenregeling. Ook krijg je te maken met een aantal andere verplichtingen. Meer weten? Hieronder vertellen wij alles wat je moet weten over waaruit de loonkosten voor de werkgever bestaan.

Voor het berekenen van loonkosten kan je de volgende berekening hanteren: het brutosalaris stel je op 100%. Een werknemer ontvangt 70% van het brutosalaris als loon. Dit vanwege de belastingen en premies die de werknemer betaalt. Als werkgever betaal je 130%.

Indirecte en directe loonkosten

De directe loonkosten van de personeelsleden bestaan uit kosten die een directe bijdrage leveren aan logistiek van goederen, productie van goederen of levering van diensten. Indirecte loonkosten bestaan uit de loonkosten van verschillende kantoormedewerkers, zoals administratie, personeelszaken en marketing.

De loonkosten die je als werkgever betaald bestaan veelal uit brutoloon, werkgeverspremies WW en WAO, reservering vakantiegeld en andere verzekeringspremies zoals WAO-hiaat en ANW-hiaat. Ook de bijdragen aan reiskostenvergoedingen en ziektekostenverzekeringen komen er nog bij.

De loonkosten die je als werkgever betaald zijn dus 30% hoger dan het brutoloon dat een werkgever ontvangt. Dit komt door de verschillende werknemersverzekeringen die erbij komen. Ook heeft een werknemer recht op 8% van het brutoloon aan vakantiegeld, hierover draag je als werkgever loonbelasting en premies af.

Belastingen

Als werkgever ben je verplicht om loonbelasting en premies in te houden op het loon van de werknemer. Dit vanwege de zogenaamde ANW, AOW, AWBZ en de AKW volksverzekeringen. Als werkgever is het verplicht om werknemersverzekeringen af te sluiten, hierdoor hebben werknemers het recht op een uitkering of voorzieningen zoals: de WW (Werkloosheidswet) en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Werknemer en werkgever betalen samen de WW-premies. De WIA-premie wordt door de werkgever betaald.

Ziektekostenverzekering

Voor de zorgverzekering hou je als werkgever zelf een premie in. Voor de Ziektewet ben je dan ook geen premies verschuldigd. Bij ziekte ben je verplicht om een werknemer 70% van het loon door te betalen. Gedurende 104 weken. In sommige CAO’s staat zelfs dat werknemers voor 100% doorbetaald moeten worden. Als werkgever kan je in dit geval beroep doen op de Ziektewet.

 

Bron: HetSalariskantoor.nl

Share:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *